Πολύφωτα

Επιτραπέζια φωτιστικά

Εξωτερικός φωτισμός

Παιδικά φωτιστικά

Ορισμός του κρυστάλλου

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011


Μολυβδούχο γυαλί (κρύσταλλο) είναι ένα άχρωμο και διαφανές γυαλί που χρησιμοποιείται για την κατασκευή διακοσμητικών αντικειμένων, περιέχει ποσότητα μολύβδου που εισήχθη με τη μορφή οξειδίων (λιθάργυρος). Μολυβδούχο γυαλί θεωρείται σύμφωνα με τα πρότυπα το γυαλί, το οποίο περιέχει πάνω από 18% οξείδιο του μολύβδου και μπορεί να φθάσει έως το 80%. 

 Η εισαγωγή του μολύβδου στο γυαλί αλλάζει τις φυσικές ιδιοτήτων του γυαλιού. Στην περίπτωση του φωτισμου η πρόσμιξη μολύβδου δίνει τα παρακάτω πλεονεκτήματα στο κρύσταλο :
-         Μια σημαντική αύξηση του δείκτη διάθλασης περίπου 1,5 για τα συμβατικά γυαλιά για 1,65 για ένα κρύσταλλο που περιέχει 50% μόλυβδο, και ακόμη και 1,8 για γυαλί με 80% πρόσμιξη μολύβδου. Το μολυβδούχου γυαλί έχει μια ιδιαίτερη λάμψη και είναι επομένως ένα πολύ καλό υλικό για τον στολισμό των φωτιστικών. 
-         Αύξηση της μέσης διασπορά περίπου 0,007-0,008 για τους συμβατικούς φακούς σε περίπου 0,02 για ένα κρύσταλλο που περιέχει 50% μολύβδου. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου